Algemene voorwaarden Judith Potappel Fotografie

  

Definities

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, in deze voorwaarden omschreven als ik / Judith Potappel Fotografie

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW, in deze voorwaarden omschreven als jij / klant.

 

Offerte

De offerte is 30 dagen geldig na de datum van verzending door Judith Potappel.

Zodra je akkoord hebt gegeven op de offerte ontvang je een factuur voor de aanbetaling en reservering van de fotoshoot (€95,-)*.Op deze manier is de afgesproken datum geserveerd en geboekt.

 

Factuur

Zodra je een keuze hebt gemaakt welke foto's je wilt bestellen ontvang je de factuur. De factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden. Als de factuur niet binnen deze termijn is betaald zal ik het factuurbedrag vermeerderen met de wettelijke rente van 2%. Indien er extra noodzakelijke kosten worden gemaakt of indien er meerwerk is wordt dit extra gefactureerd. Als je in verzuim bent of bent tekort geschoten in de nakomen van één of meer verplichtingen waaronder een inbreuk op auteursrecht zal ik alle kosten die ik maak ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte aan jou factureren.

 

Opdracht

Ik heb zelf het recht om de fotoshoot naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, tenzij nadrukkelijk omschreven in de offerte.

 

Galerij

Binnen twee weken ontvang je via een digitale galerij de foto's met logo. Je kunt in deze galerij de bestanden uitkiezen die je in hoge resolutie wilt ontvangen. Je hebt 4 weken toegang tot deze online galerij en dient binnen deze periode je keuze aan mij door te geven. Je krijgt deze bestanden in hoge resolutie aangeleverd via WeTransfer.

 

Gebruik foto’s

De foto's die ik maak tijdens de fotoshoot gebruik ik ook voor mijn eigen commercie en promotie. Ik gebruik ze onder andere voor mijn website, sociale media, fotowedstrijden en eventueel drukwerk. Vind je dit niet fijn? Geef dit dan voor de fotoshoot aan mij door. Zelf krijg je het gebruikersrecht over de aangeschafte beelden. Dit recht is alleen van toepassing op privé gebruik van de beelden. De beelden mogen niet zonder mijn toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Wanneer je zelf foto's afdrukt ben ik niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor een back-up van je foto's. Zolang de factuur nog niet volledig is voldaan mogen de foto's nog niet gebruikt worden. Gebruik je foto's anders dan overeen gekomen? Dan wordt dit gezien als inbreuk op mijn auteursrecht.

 

Annulering en/of verplaatsen van de fotoshoot

Als ik of jij ziek bent kan de afspraak worden verzet. Er wordt binnen 2 weken een nieuwe datum geprikt zonder extra kosten.

Indien de fotoshoot door jou wordt afgezegd binnen 5 werkdagen voor de fotoshoot zonder reden van ziekte of dergelijke wordt de aanbetaling van €50,- in rekening gebracht.

Wanneer je niet komt opdagen, zonder afmelding, dien je de volledige factuur te voldoen.

Het kan voorkomen dat de fotoshoot niet door kan gaan vanwege slecht weer. Zelf bepaal ik of de shoot wel of niet door kan gaan vanwege het weer en we prikken binnen 2 weken een nieuwe datum. Wil je geen nieuwe afspraak inplannen? Dan kan je geen aanspraak maken op de aanbetaling.

 

Beeldbewerking

De foto’s mogen niet bewerkt worden door iemand anders dan mij. Ze mogen dus ook niet worden bijgesneden en verwijder geen watermerken. Ik lever geen onbewerkte bestanden. Bij het gebruik van foto's voor sociale media vermeld of tag je mij bij de plaatsing van de foto's.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben als fotograaf niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade gekomen door openbaarmaking van werk. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

Klachten

Heb je een klacht over mijn geleverde werk? Informeer mij schriftelijk / per mail binnen tien werkdagen na levering van de digitale gallerij. Ik heb het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot evenredige schade voor jou zou leiden.

 

Judith Potappel Fotografie, juli 2021

 

* Het tarief van de aanbetaling van een trouwreportage kan hier van afwijken.