Privacyverklaring Judith Potappel Fotografie

 

Als fotograaf verzamel en verwerk ik persoonsgegevens.

Hieronder kun je lezen welke informatie ik verzamel en met welk doel.

 

Contactgegevens Judith Potappel Fotografie:

Judith Potappel

de Oosthoek 23, 8316 NM Marknesse

0618124333

info@judithpotappelfotografie.nl

www.judithpotappelfotografie.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-        Voor- en achternaam

-        Geslacht

-        Geboortedatum

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        IP-adres

-        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-        Locatie gegevens

-        Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

-        Internetbrowser en apparaat type

-        Bankrekeningnummer

-        Foto’s die ik in jouw opdracht heb gemaakt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@judithpotappelfotografie.nl of 06-18124333, dan verwijder ik deze informatie.

 

Waarom verzamel en verwerk ik persoonsgegevens?

Judith Potappel Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Voor het vastleggen van bewijs

- Judith Potappel Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Judith Potappel Fotografie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Judith Potappel Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Daarnaast gebruik ik ook de diensten van een aantal bedrijven die ik hieronder benoem. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid en is deze privacyverklaring van toepassing.

-        Pixieset: mijn website is gebouwd met Pixieset en via Pixieset ontvang je ook je foto's middels een digitale galerij

-        Google: voor e-mail en agenda gebruik ik Google

-        Hostnet: voor mijn website hosting gebruik ik Hostnet BV

-        WeTransfer: voor het versturen van foto’s gebruik ik WeTransfer

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Judith Potappel Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan de verplichte wettelijke termijn. De back-up van foto’s staan op een externe harde schijf. Deze bewaar ik achter een afgesloten deur.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Judith Potappel Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Judith Potappel Fotografie gebruikt technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Judith Potappel Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judith Potappel Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@judithpotappelfotografie.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klachten

Judith Potappel Fotografie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Judith Potappel Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@judithpotappelfotografie.nl of 06-18124333.